Spring naar content

Versie: 2/01-07-2022 Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De wet- en regelgeving uit de IOV is leidend.

Wegwijzer voor veehouders

Veel veehouders in Brabant staan de komende jaren voor een belangrijke keuze: Ga ik door met mijn bedrijf en investeer ik in duurzame stalsystemen? Ga ik omschakelen naar andere bedrijfsactiviteiten? Of stop ik met mijn bedrijf?

Welke keuze voor u de beste is, hangt af van uw persoonlijke situatie en wensen. Heeft u hierbij ondersteuning nodig? Er zijn verschillende mogelijkheden voor ondersteuning en advies. Dit document brengt – per diercategorie – in beeld welke regelgeving en mogelijkheden bij de verschillende opties van toepassing zijn.

Dat maakt kiezen niet makkelijker, maar waarschijnlijk wel overzichtelijker. Heeft u vragen of opmerkingen over dit document? Stuur dan een mail naar: landbouwenvoedsel@brabant.nl.

Lees meer informatie over de Interim Omgevingsverordening en de Aanpak Stikstof in Brabant.

Kijk voor meer informatie ook op www.brabant.nl/stallen2024.

Kies uw diercategorie en klik op doorgaan, omschakelen of stoppen om uw opties te zien. Voor nertsenhouders geldt deze informatie.