Spring naar content

Versie: 2/01-07-2022 Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De wet- en regelgeving uit de IOV is leidend.

Geiten

Klik hieronder op de bedrijfssituatie die voor uw bedrijf van toepassing is.

Bedrijfssituatie

Info content

Heeft u minder dan 500 geiten (totaal aantal geiten uit categorie C1+C2+C3)? Dan hoeft u vanuit de Interim Omgevingsverordening uw stalsysteem niet aan te passen.

Heeft u 500 of meer geiten (C1+C2+C3)? Bepaal dan hiernaast uw bedrijfssituatie.

Houdt u geiten op biologische wijze (dit blijkt uit een aanmelding of certificaat van Skal)? Dan hoeft u uw stalsysteem niet aan te passen.

1

Uw stalsysteem is jonger dan 15 jaar (om precies te zijn: de eerste milieu- vergunning/melding voor uw stalsysteem is minder dan 15 jaar onherroepelijk). U moet uw stalsysteem aanpassen als er 15 jaar zijn verstreken sinds het eerste toestemmingsbesluit onherroepelijk is.

2

Uw stalsysteem is ouder dan 15 jaar (om precies te zijn: de eerste milieuver- gunning/melding is langer dan 15 jaar onherroepelijk) en het stalsysteem voldoet niet aan de Interim Omgevingsverordening.

U moet per 1 januari 2024 met uw uitstoot gemiddeld op bedrijfslocatieniveau voldoen aan de Interim Omgevingsverordening of per toegepast of in werking zijnde huisvestingssyteem.