Spring naar content

Versie: 01/09-04-2020 Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

2A

Traject voor stalaanpassing

Uw stalsysteem is ouder dan 15 jaar (om precies te zijn: de eerste milieuvergunning/melding is langer dan 15 jaar onherroepelijk) en het stalsysteem voldoet niet aan bijlage 2 van de Interim Omgevingsverordening. U kiest ervoor om een reeds erkend stalsysteem uit de Regeling Ammoniak en Veehouderij te gebruiken.

VERGUNNING AANVRAGEN

U moet vóór 1 januari 2021 de vergunbare aanvraag voor de aanpassing van het verouderde stalsysteem hebben ingediend.

Aanvragen vergunning

STALSYSTEEM AANGEPAST

Uw stalsysteem moet vóór 1 januari 2023 zijn aangepast en voldoen aan de Interim Omgevingsverordening.