Spring naar content

Versie: 2/01-07-2022 Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De wet- en regelgeving uit de IOV is leidend.

2

Traject voor stalaanpassing

Uw stalsysteem is ouder dan 15 jaar (om precies te zijn: de eerste milieuvergunning/melding is langer dan 15 jaar onherroepelijk) en het stalsysteem voldoet niet aan de Interim Omgevingsverordening.

STALSYSTEEM AANPASSEN

Uw stalsysteem moet vóór 1 januari 2024 zijn aangepast en voldoen aan de Interim Omgevingsverordening. U kiest voor een reeds erkend stalsysteem uit de Regeling Ammoniak en Veehouderij.

Let op: dien tijdig een vergunbare aanvraag in voor de aanpassing van het stalsysteem.