Spring naar content

Versie: 02/04-12-2020 Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Jongvee

Klik hieronder op de bedrijfssituatie die voor uw bedrijf van toepassing is.

Bedrijfssituatie

Info content

Houdt u jongvee op stro of op biologische wijze (dit blijkt uit een aanmelding of certificaat van Skal)? Dan hoeft u vanuit de Interim Omgevingsverordening niets te doen.

Heeft u jongvee in ligboxen? Bepaal dan hiernaast uw bedrijfssituatie.

1

Uw stalsysteem is jonger dan 20 jaar (om precies te zijn: de eerste milieu- vergunning/melding voor uw stalsysteem is minder dan 20 jaar onherroepelijk).

2

Uw stalsysteem is ouder dan 20 jaar (om precies te zijn: de eerste milieuvergunning/melding is langer dan 20 jaar onherroepelijk) en het stalsysteem voldoet niet aan de Interim Omgevingsverordening.

U moet per 1 januari 2024 met uw uitstoot gemiddeld op bedrijfslocatieniveau voldoen aan de Interim Omgevingsverordening of per toegepast of in werking zijnde huisvestingssyteem.