Spring naar content

Versie: 01/09-04-2020 Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

Melkvee

Klik hieronder op de bedrijfssituatie die voor uw bedrijf van toepassing is.

Bedrijfssituatie

1

Uw stalsysteem is jonger dan 20 jaar (om precies te zijn: de eerste milieu- vergunning/melding voor uw stalsysteem is minder dan 20 jaar onherroepelijk) en de inrichting voldoet aan het Besluit Emissiearme Huisvesting. test

2

U hebt een strooiselstal, en beschikt over voldoende grond voor een veebezetting van maximaal 2 GVE per hectare grond en hanteert een natuurinclusieve bedrijfsvoering.

Uw stalsysteem voldoet nog niet aan bijlage 2 van de Interim Omgevingsverordening.

3A

Uw stalsysteem is ouder dan 20 jaar (om precies te zijn: de eerste milieuver- gunning/melding is langer dan 20 jaar onherroepelijk)en het stalsysteem voldoet niet aan bijlage 2 van de Interim Omgevingsverordening.

U kiest ervoor om een reeds erkend stalsysteem uit de Regeling Ammoniak en Veehouderij te gebruiken.

3B

Uw stalsysteem is ouder dan 20 jaar (om precies te zijn: de eerste milieuver- gunning/melding is langer dan 20 jaar onherroepelijk)en het stalsysteem voldoet niet aan bijlage 2 van de Interim Omgevingsverordening.

U kiest voor een innovatief stalsysteem dat nog in ontwikkeling is.