Spring naar content

Versie: 02/04-12-2020 Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Op 15 januari 2013 is de Wet verbod pelsdierhouderij ingegaan. Indien u zich heeft aangemeld voor de overgangsregeling kunt u tot 1 januari 2024 onder bepaalde voorwaarden doorgaan met uw bedrijf.

Ook pelsdierhouderijen moeten voldoen aan de regels van de Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant. Dat betekent dat een stalsysteem ouder dan 15 jaar (om precies te zijn: de eerste milieuvergunning/melding is langer dan 15 jaar onherroepelijk) aangepast moet worden of na 1 januari 2021 niet meer gebruikt mag worden. Door het algemene verbod op pelsdierhouderij per 1 januari 2024 is aanpassing van stalsystemen echter voor de meeste ondernemers niet zinvol.

Wanneer u uw stalsysteem niet aanpast, kunt u kiezen voor de optie stoppen per 1 oktober 2022 of per 1 januari 2024. Als u ervoor kiest op 1 januari 2024 te stoppen, kunt u tot het algemene verbod, onder voorwaarden, nog doorgaan met uw bedrijf. Een andere mogelijkheid is uw bedrijf om te schakelen.