Spring naar content

Versie: 01/09-04-2020 Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

Denkt u als veehouder over omschakelen naar andere bedrijfsactiviteiten?

Als u besluit om uw verouderde stalsystemen niet aan te passen, dan mag u vanaf 1 januari 2021 deze systemen niet meer gebruiken. U kunt er dan voor kiezen om uw bedrijf om te schakelen. U kunt eventueel eerst gebruik maken van de overgangsregeling voor stoppende veehouders en dan omschakelen. De provincie kan u hierbij ondersteunen op verschillende manieren. Bijvoorbeeld met onafhankelijke coaches en gesprekspartners die u ondersteunen in uw keuze voor het bedrijf. In die gesprekken krijgt u informatie over financiering, regelgeving, juridische aspecten en alternatieve verdienmodellen. U leest hier over de ondersteuning die de provincie biedt. Blijf op de hoogte via de WhatsApp updateservice.

Artboard 53