Spring naar content

Versie: 01/09-04-2020 Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

Pluimvee

Alle bedrijven moeten sinds 1 januari 2020 voldoen aan het Besluit emissiearme huisvesting veehouderij. Bedrijven die hier niet aan voldoen, mogen geen dieren meer houden. Hier wordt specifiek op gehandhaafd.

Klik hieronder op de bedrijfssituatie die voor uw bedrijf van toepassing is.

Bedrijfssituatie

1

Uw stalsysteem is jonger dan 15 jaar (om precies te zijn: de eerste milieuvergunning/melding voor uw stalsysteem is minder dan 15 jaar onherroepelijk) en de inrichting voldoet aan het Besluit Emissiearme Huisvesting.

2A

Uw stalsysteem is ouder dan 15 jaar (om precies te zijn: de eerste milieuvergunning/melding is langer dan 15 jaar onherroepelijk) en het stalsysteem voldoet niet aan bijlage 2 van de Interim Omgevingsverordening.

U kiest ervoor om een reeds erkend stalsysteem uit de Regeling Ammoniak en Veehouderij te gebruiken.

2B

Uw stalsysteem is ouder dan 15 jaar (om precies te zijn: de eerste milieuvergunning/melding is langer dan 15 jaar onherroepelijk) en het stalsysteem voldoet niet aan bijlage 2 van de Interim Omgevingsverordening.

U kiest voor een innovatief stalsysteem dat nog in ontwikkeling is.