Spring naar content

Versie: 02/04-12-2020 Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Varkens

Alle bedrijven moeten sinds 1 januari 2020 voldoen aan het Besluit emissiearme huisvesting veehouderij. Bedrijven die hier niet aan voldoen, mogen geen dieren meer houden. Hier wordt specifiek op gehandhaafd.

Klik hieronder op de bedrijfssituatie die voor uw bedrijf van toepassing is.

Bedrijfssituatie

1

Uw stalsysteem is jonger dan 15 jaar (om precies te zijn: de eerste milieu- vergunning/melding voor uw stalsysteem is minder dan 15 jaar onherroepelijk) en de inrichting voldoet aan het Besluit Emissiearme Huisvesting.

2

Uw stalsysteem is ouder dan 15 jaar (om precies te zijn: de eerste milieu- vergunning/melding is langer dan
15 jaar onherroepelijk) en het stalsysteem voldoet niet aan de Interim Omgevingsverordening.

 

 

 

U moet per 1 januari 2024 met uw uitstoot gemiddeld op bedrijfslocatieniveau voldoen aan de Interim Omgevingsverordening of per toegepast of in werking zijnde huisvestingssyteem.