Spring naar content

Versie: 01/09-04-2020 Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

Varkens

Alle bedrijven moeten sinds 1 januari 2020 voldoen aan het Besluit emissiearme huisvesting veehouderij. Bedrijven die hier niet aan voldoen, mogen geen dieren meer houden. Hier wordt specifiek op gehandhaafd.

Klik hieronder op de bedrijfssituatie die voor uw bedrijf van toepassing is.

Bedrijfssituatie

1

Uw stalsysteem is jonger dan 15 jaar (om precies te zijn: de eerste milieu- vergunning/melding voor uw stalsysteem is minder dan 15 jaar onherroepelijk) en de inrichting voldoet aan het Besluit Emissiearme Huisvesting.

2A

Uw stalsysteem is ouder dan 15 jaar (om precies te zijn: de eerste milieu- vergunning/melding is langer dan
15 jaar onherroepelijk) en het stalsysteem voldoet niet aan bijlage 2 van de Interim Omgevingsverordening.

U kiest ervoor om een reeds erkend stalsysteem uit de Regeling Ammoniak en Veehouderij te gebruiken.

2B

Uw stalsysteem is ouder dan 15 jaar (om precies te zijn: de eerste milieu- vergunning/melding is langer dan
15 jaar onherroepelijk) en het stalsysteem voldoet niet aan bijlage 2 van de Interim Omgevingsverordening.

U kiest voor een innovatief stalsysteem dat nog in ontwikkeling is.

3

U voldeed op 6 juli 2017 op bedrijfsniveau aan de toen geldende eisen van bijlage 2 van de Interim Omgevingsverordening.