Spring naar content

Versie: 01/09-04-2020 Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

3

Traject voor stalaanpassing

U voldeed op 6 juli 2017 op bedrijfsniveau aan de toen geldende eisen van bijlage 2 van de Interim Omgevingsverordening.

Verzoek indienen

U dient bij Gedeputeerde Staten een verzoek in voor toepassing van de hardheidsclausule, waarbij u aangeeft hoe u alsnog ieder afzonderlijk stalsysteem aanpast aan bijlage 2.