Spring naar content

Versie: 02/04-12-2020 Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Vlees- en fokstieren

Klik hieronder op de bedrijfssituatie die voor uw bedrijf van toepassing is.

Bedrijfssituatie

Info content

Heeft u minder dan 100 vlees- en fokstieren (A6+A7)? Dan hoeft u vanuit de Interim Omgevingsverordening niets te doen.

Heeft u 100 of meer vlees- en fokstieren (A6+A7)? Bepaal dan hiernaast uw bedrijfssituatie.

Houdt u vlees- en fokstieren op biologische wijze, wat blijkt uit een aanmelding of certificaat van Skal? Dan hoeft u niets te doen

1

Uw stalsysteem is jonger dan 20 jaar (om precies te zijn: de eerste milieu- vergunning/melding voor uw stalsysteem is minder dan 20 jaar onherroepelijk).

2

Uw stalsysteem is ouder dan 20 jaar (om precies te zijn: de eerste milieu- vergunning/melding is langer dan 20 jaar onherroepelijk) en het stalsysteem voldoet niet aan de Interim Omgevingsverordening.

U moet per 1 januari 2024 met uw uitstoot gemiddeld op bedrijfslocatieniveau voldoen aan de Interim Omgevingsverordening of per toegepast of in werking zijnde huisvestingssyteem.