Spring naar content

Versie: 02/04-12-2020 Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

1

Traject voor stalaanpassing

Uw stalsysteem is jonger dan 15 jaar (om precies te zijn: de eerste milieuvergunning/melding voor uw stalsysteem is minder dan 15 jaar onherroepelijk) en de inrichting voldoet aan het Besluit Emissiearme Huisvesting.

NA 15 JAAR

U moet uw stalsysteem aanpassen als er 15 jaar zijn verstreken sinds het eerste toestemmingsbesluit onherroepelijk is.