Spring naar content

Versie: 01/09-04-2020 Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

Vleeskalveren

Klik hieronder op de bedrijfssituatie die voor uw bedrijf van toepassing is.

Bedrijfssituatie

Info content

Houdt u kalveren op biologische wijze (dit blijkt uit een aanmelding of certificaat van Skal)? Dan hoeft u niets te doen.

1

Uw stalsysteem is jonger dan 20 jaar (om precies te zijn: de eerste milieu- vergunning/melding voor uw stalsysteem is minder dan 20 jaar onherroepelijk) en de inrichting voldoet aan het Besluit Emissiearme Huisvesting.

2A

Uw stalsysteem is ouder dan 20 jaar (om precies te zijn: de eerste milieu- vergunning/melding is langer dan 20 jaar onherroepelijk) en het stalsysteem voldoet niet aan bijlage 2 van de Interim Omgevingsverordening.

U kiest ervoor om een reeds erkend stalsysteem uit de Regeling Ammoniak en Veehouderij te gebruiken.

2B

Uw stalsysteem is ouder dan 20 jaar (om precies te zijn: de eerste milieu- vergunning/melding is langer dan 20 jaar onherroepelijk) en het stalsysteem voldoet niet aan bijlage 2 van de Interim Omgevingsverordening.

U kiest voor een innovatief stalsysteem dat nog in ontwikkeling is.