Spring naar content

Versie: 2/01-07-2022 Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De wet- en regelgeving uit de IOV is leidend.

Vleeskalveren

Klik hieronder op de bedrijfssituatie die voor uw bedrijf van toepassing is.

Bedrijfssituatie

Info content

Houdt u kalveren op biologische wijze (dit blijkt uit een aanmelding of certificaat van Skal)? Dan hoeft u niets te doen.

1

Uw stalsysteem is jonger dan 20 jaar (om precies te zijn: de eerste milieu- vergunning/melding voor uw stalsysteem is minder dan 20 jaar onherroepelijk) en de inrichting voldoet aan het Besluit Emissiearme Huisvesting.

2

Uw stalsysteem is ouder dan 20 jaar (om precies te zijn: de eerste milieu- vergunning/melding is langer dan 20 jaar onherroepelijk) en het stalsysteem voldoet niet aan de Interim Omgevingsverordening.

U moet per 1 januari 2024 qua uitstoot gemiddeld op bedrijfslocatieniveau voldoen aan de Interim Omgevingsverordening of per toegepast of in werking zijnde huisvestingssyteem.